◄ 1942-1943 1946-1947 ►
Napoli - Juventus (1-1)
Serie A | 1945-1946
28/07/1946 | 14.
Roma - Napoli (2-0)
Serie A | 1945-1946
14/07/1946 | 12.
Milan - Napoli (2-3)
Serie A | 1945-1946
16/06/1946 | 8.
Napoli - Roma (2-1)
Serie A | 1945-1946
26/05/1946 | 5.
Inter - Napoli (2-1)
Serie A | 1945-1946
19/05/1946 | 4.
Napoli - Milan (1-0)
Serie A | 1945-1946
28/04/1946 | 1.
Napoli - Roma (1-1)
Serie A | 1945-1946
17/03/1946 | 21.
Roma - Napoli (0-0)
Serie A | 1945-1946
16/12/1945 | 9.